MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU - POMNIK HISTORII

12 października w Dzienniku Ustaw nr 217 poz. 1282  zostało opublikowane Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 20 września 2011 r. w sprawie uznania za pomnik historii dusznickiego młyna papierniczego. W myśl Rozporządzenia „celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, naukowe, techniczne, materialne i niematerialne oraz unikatowość i autentyczność najstarszego w Polsce młyna papierniczego pochodzącego z początku XVII w., świadectwa dziejów nowożytnego papiernictwa”.

 

 

 

Maciej Szymczyk

 

Dyrektor Muzeum Papiernictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa - Pomnik Historii

Nowe Pomniki Historii