Działy

DZIAŁ PAPIERNICTWA

Merytoryczny zakres pracy Działu obejmuje historię papiernictwa w dobie rękodzielniczego wytwarzania papieru. Dział gromadzi, opracowuje i udostępnia wyroby ośrodków papiernictwa różnych obszarów geograficznych oraz przedmioty kultury materialnej dokumentujące rękodzielnicze technologie produkcji papieru. Dział prowadzi także dokumentację dotyczącą dziejów papierni dusznickiej.

Zbiory Działu sklasyfikowano w kilku zasadniczych grupach:
1. Surowce i materiały używane w rękodzielniczej produkcji papieru.
2. Papiery historyczne, ręcznie czerpane i maszynowe, będące dokumentami procesów wytwarzania.
3. Narzędzia i urządzenia związane z rękodzielniczą produkcją papieru.
4. Współczesne papierowe obiekty artystyczne i inne wytwory pracy artystów, dla których podstawowym tworzywem jest papier (grafika artystyczna, tkanina unikatowa, książka artystyczna).

W zbiorach Działu znajduje się najcenniejsza muzealna kolekcja unikatowych, XVII i XVIII w. portretów właścicieli dusznickiej papierni: Samuela Kretschmera, Wilhelma Kretschmera, Antona Benedikta Hellera, jego małżonki Anny Franciski Heller oraz Josepha Ossendorfa. Jej uzupełnieniem są domniemane, XIX w. portrety Josefa i Marii Wiehr, potomków ostatnich właścicieli papierni.

Spośród papierów historycznych zwracają uwagę najstarsze polskie zabytki filigranistyki, XVI w. znaki pierwszej papierni polskiej w Prądniku Czerwonym oraz bogaty zbiór papierów znakowanych filigranami dusznickiego młyna, od pocz. XVII do XIX w.

Zobacz: [fot. 04], [fot. 05], [fot. 06], [fot. 07], [fot. 08], [fot. 09]

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DZIAŁ PAPIERNICTWA

Zakres prac Działu obejmuje historię przemysłu papierniczego od zapoczątkowania maszynowej produkcji papieru (w 1798 r.) po dzień dzisiejszy (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, działalność badawcza i edukacyjna).

Zbiory Działu:
1. Kolekcja zabytkowej aparatury laboratoryjnej przemysłu celulozowo-papierniczego.
2. Urządzenia wykorzystywane w przemyśle papierniczym.
3. Wzorniki papierów i wyrobów papierowych.
4. Modele maszyn i urządzeń papierniczych.

Udostępnianie zbiorów i działalność edukacyjna:
1. Nadzór nad częścią ekspozycji muzealnej, związanej z przemysłem papierniczym: historia techniki i technologii przemysłu papierniczego oraz ekspozycja wielkogabarytowych urządzeń papierniczych (prezentowana na posesji muzealnej).
2. Organizowanie wystaw czasowych podejmujących tematy związane z historią przemysłu papierniczego, dziejami papierów wartościowych oraz edukacją ekologiczną.

Dział zajmuje się dokumentowaniem współczesnego przemysłu papierniczego w Polsce (gromadzi i opracowuje dane na temat poszczególnych zakładów w XIX i XX stuleciu oraz prowadzi archiwum fotograficzne).

Spośród podejmowanych tematów badawczych, do najważniejszych należą:
1. Dzieje przemysłu papierniczego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.
2. Historia techniki papiernictwa w epoce maszynowej produkcji.
3. Rodzaje i właściwości papierów wytwarzanych w XIX i XX w.
4. Zabytkowe techniki badania właściwości papieru.

Kierownik działu: mgr Jan Bałchan
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DZIAŁ HISTORII DUSZNIK ZDROJU

Gromadzi i opracowuje wszelkie przedmioty kultury materialnej związane z historią Dusznik i najbliższej okolicy. W dużej mierze są to wyroby rzemiosła artystycznego i użytku codziennego ukazujące sposób życia i działalność gospodarczą mieszkańców miasta. W zakresie historii najnowszej gromadzone są muzealia dokumentujące życie polityczne, społeczne i kulturalne miasta. Szczególnym rodzajem muzealiów są przedmioty, wydawnictwa, relacje, listy związane z rozpoczęciem działalności uzdrowiskowej w mieście przypadającej na przełom XVIII i XIX wieku.

W skład zbiorów działu wchodzą: dokumenty (urzędowe i osobiste); mapy oraz plany (odręczne, katastralne, architektoniczne miasta i okolicy); ikonografia (kolekcja filokartystyczna oraz zdjęcia z przełomu XIX i XX w., grafiki XIX i XX w,), szkło i ceramika (kufle, kielichy, szklanki, talerze).

W zbiorach na szczególna uwagę zasługuje duża kolekcja pocztówek z końca XIX i z XX wieku, licząca blisko 400 egzemplarzy.

Kierownik Działu Historii Dusznik Zdroju: mgr Beata Dębowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DZIAŁ EDUKACJI MUZEALNEJ

Zakres prac Działu:
1. Prowadzi działalność wystawienniczą, oświatowa w przedmiocie działalności Muzeum.
2. Prowadzi działalność popularyzatorską poprzez organizację odczytów, prelekcji, lekcji muzealnych, imprez artystycznych, warsztatów.
3. Opracowuje i prowadzi dokumentację i statystykę dotyczącą działalności Muzeum.
4. Popularyzuje działalność muzealną poprzez współpracę z mediami.
5. Prowadzi bieżącą obsługę archiwum zakładowego.
6. Organizuje oprowadzanie po obiektach muzealnych i wystawach.
7. Współpracuje z towarzystwami i organizacjami społecznymi, szkołami.
8. Prowadzi kronikę Muzeum oraz dokumentację wystaw czasowych.

Kierownik Działu Edukacji Muzealnej: mgr Dorota Zielińska-Pytlowany
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACOWNIA GRAFIKI

Pracownia prowadzi plenery, warsztaty i pokazy technik graficznych.
Organizuje wystawy twórczości graficznej.
Projektuje wzornictwo i dba o właściwy poziom estetyczny wyrobów muzealnych.
Prowadzi obsługę drukarską Działu Produkcji Papieru Czerpanego.

Kierownik Pracowni Grafiki: mgr Artur Goliński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIBLIOTEKA MUZEUM PAPIERNICTWA

Biblioteka Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju ma charakter naukowy. Pod względem organizacyjnym stanowi jeden z działów Muzeum. Zważywszy na profil naukowy Muzeum wiodącym działem jest papiernictwo. Gromadząc publikacje biblioteka skupia swoje zainteresowania na historii papiernictwa światowego, europejskiego i polskiego. Gromadzi także książki z dziedziny księgoznawstwa, historii, historii teorii sztuki, heraldyki, literatury regionalnej. Posiada największą w Polsce kolekcję katalogów filigranów jak też bogaty zbiór przedwojennych czasopism poświęconych papiernictwu.

W bibliotece wyodrębnione są trzy główne działy:
1. Zbiory specjalne, w których znajdują się druki wydane przed 1800 r., a także pozycje bibliofilskie wydane na papierze ręcznie czerpanym w papierni dusznickiej.
2. Czasopisma.
3. Druki XIX i XX wieczne.

Stare druki stanowią zbiór tematycznie różnorodny, kolekcja powstała bowiem głównie z darów i przekazów.

W dziale czasopism zgromadzonych jest w różnym stopniu kompletności ponad 50 tytułów polskich i zagranicznych. Cennym zbiorem są czasopisma przedwojenne dotyczące Papiernictwa. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią periodyki naukowe w języku niemieckim ale także angielskim, francuskim, włoskim.

Druki XIX i XX - wieczne stanowią podstawowy księgozbiór w przeważającej części poświęcony papiernictwu. Stanowią one 30% księgozbioru w tym ponad połowę stanowią pozycje w językach obcych głównie niemieckim. Księgozbiór biblioteki w chwili obecnej liczy ponad 2600 pozycji zwartych.

Korzystanie ze zbiorów umożliwiają katalogi:
1. Katalog alfabetyczny druków zwartych.
2. Katalog rzeczowy w układzie działowym.
3. Katalog alfabetyczny czasopism.

Każdy zainteresowany może korzystać z księgozbioru w bibliotece, która jednocześnie pełni funkcje informatorium od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Adiunkt: mgr Ewa Kłonowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DZIAŁ PRODUKCJI PAPIERU CZERPANEGO

Dział prowadzi pokazową produkcję papieru czerpanego we wszystkie dni otwarcia muzeum. Posługuje się przy tym zrekonstruowanymi urządzeniami i narzędziami. Prowadzi produkcję galanterii papierowej. Jest głównym organizatorem dorocznego "Święta Papieru". Prowadzi promocję muzeum, organizując w pokazy czerpania papieru podczas imprez targowych i festynów.

Kierownik Działu Produkcji Papieru Czerpanego: mgr Agata Daniel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DzisiajDzisiaj467
WczorajWczoraj555
Wszystkie od 26.03.2011Wszystkie od 26.03.2011473013

Obiekt przystosowany

dla osób niepełnosprawnych

Newsletter