Aktualności

W „Podróży z historią”

Kolejna ekipa telewizyjna w Muzeum Papiernictwa! We wtorek 21 lutego gościliśmy twórców „Podróży z historią”, cyklicznego programu TVP2, z redaktorem Radosławem Kotarskim. Odcinek nakręcony w naszej papierni zostanie wyemitowany najprawdopodobniej w sobotę 29 kwietnia o godz. 11:30.

Radosław Kotarski nie jest krzykliwy i efekciarski, nie choruje na słowotok radiowców ze stacji komercyjnych i nie chwyta się wymuszonych żartów, by utrzymać uwagę. Może przez to nieco staroświeckie podejście został gwiazdą polskiego Internetu – pisała o 29-letnim blogerze „Gazeta Wyborcza”.

Jego youtube’owy kanał „Polimaty” z filmikami edukacyjnymi z różnych dziedzin wiedzy zyskał ogromną popularność. Prowadzony od sierpnia 2012 r., odnotował już blisko 50 milionów wyświetleń i może się pochwalić prawie 440 tys. subskrybentów! Nic dziwnego, że Kotarski trafił w końcu do telewizji.

Wyborcza: W programie Kotarski przede wszystkim doświadcza historii. Rezygnuje z perspektywy wielkiej polityki i wielkiej gospodarki. W „Podróżach z historią” jest pokazane zwykłe życie ludzi z minionych epok: co jedli, jak się ubierali i na co chorowali. Prowadzący w każdym odcinku przeprowadza test, np. rozpala ognisko, by sprawdzić, jakie światło dawały średniowieczne latarnie opalane drewnem w porównaniu z elektrycznymi z XX w., albo przymocowuje do jeźdźca sonometr, by zmierzyć hałas powodowany przez husarskie skrzydła. I opowiada, wplatając do narracji informacje z historii języka polskiego, militariów, budownictwa czy heraldyki. Kotarski potrafi interesująco mówić i widać, że włożył dużo trudu w merytoryczne przygotowanie.

Potwierdzamy prawdziwość tej opinii – redaktor przyjechał do nas z solidną teoretyczną i historyczną podbudową, a do tego chętnie korzystał z wiedzy i doświadczenia pracowników Muzeum Papiernictwa. Chcąc pokazać telewidzom, jak kiedyś wytwarzało się papier, przepracował każdy z etapów produkcji dostępny w naszej papierni.

Młyn papierniczy był jednak nie tylko manufakturą, ale także domem dusznickich papierników. Ze wspaniałymi polichromiami w pokojach letnich oraz – co rzadkie w dawnych czasach – prawdziwą toaletą! Dlatego jedno z ujęć musiało zostać nakręcone tam, gdzie królowie piechotą…

Ekipę „Podróży z historią” zaskoczyło bogactwo dziedzictwa dusznickiej papierni i to, że jest ono wciąż żywe w kontynuacji papierniczego rękodzieła.  Ale najbardziej – ta magia, kiedy z wodnej zawiesiny formuje się na sicie nietrwały jeszcze arkusz… Efekt: realizacji programu towarzyszyło ciągłe przeliczanie czasu ujęć. Ich suma uparcie nie chciała się zmieścić w limicie.

Filmy z cyklu „Podróże z historią” można oglądać w serwisie internetowym vod.tvp.pl.


CZERPIEMY SERDECZNIE

Do wszystkich zakochanych, kochających, a przede wszystkim kochanych wystosowaliśmy 14 lutego specjalne zaproszenie do Muzeum Papiernictwa.

Tego dnia w cenie biletu na warsztaty wyjątkowo zawarliśmy możliwość wykonania kartki papieru w kształcie serca. Dodatkowo na wszystkie pary czekała miła niespodzianka – opcja odbicia na jednym arkuszu dwóch dłoni.


JUBILEUSZOWY TOM ROCZNIKA MUZEUM PAPIERNICTWA

Pod koniec 2016 r. został wydany X tom Rocznika Muzeum Papiernictwa. Nad jubileuszowym zeszytem patronat objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. To będący źródłem ogromnej satysfakcji dowód zainteresowania naszymi przedsięwzięciami naukowymi oraz działaniami Muzeum Papiernictwa. Wyrażamy nadzieję, że rocznicowy prezent przyczyni się do dalszego upowszechnienia Rocznika wśród muzealników i osób zainteresowanych muzeami.  

Z okazji jubileuszu warto kilka zdań poświęcić rozwojowi naszego pisma. Stało się ono istotnym narzędziem dla nas w popularyzowaniu wiedzy o dziejach papiernictwa, historii i znaczenia dusznickiego młyna papierniczego, historii Dusznik-Zdroju oraz roli Muzeum Papiernictwa na mapie polskiej kultury. Łącznie w dziesięciu tomach ukazały się 52 artykuły naukowe, 10 opracowań dokumentów i materiałów źródłowych, 10 recenzji, 10 relacji i artykułów poświęconych wspomnieniom oraz  17 opracowań o charakterze kronikarskim. W pierwszych 4 tomach pisma wydrukowaliśmy Słownik papierników śląskich – dzieło niezwykle ważne dla badaczy nie tylko dziejów papiernictwa, ale również innych dziedzin wytwórczości i życia społecznego na obszarze Śląska. Dzięki walorom naukowym publikowanych opracowań, Rocznik Muzeum Papiernictwa znalazł się na prowadzącej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście periodyków mających znaczenie dla parametryzacji pracowników nauki.  Pismo posiada własną stronę internetową, na której można znaleźć informacje dla potencjalnych autorów publikacji, ale również tomy archiwalne. Od początku swego istnienia współpracujemy  w sprawach naukowych z drem Piotrem Pregielem i Rainerem Sachsem, przez 5 lat cieszył się wsparciem prof. Gottfrieda Schweizera, a od 2 lat doc. Ondřeja Felcmana.

W bieżącym tomie zamieszczamy 5 artykułów naukowych. 3 z nich dotyczą tematów związanych z papiernictwem, a 2 z dziejami Dusznik-Zdroju. Pierwszy artykuł został nadesłany przez prof. Rafała Eysymontta. Autor poddał analizie poszczególne części papierni pod kątem ich datowania oraz ustalenia wartości historycznej i artystycznej. Opracowanie to należy zaliczyć do milowych kroków w kierunku poznania dziejów dusznickiego młyna papierniczego. Adam Szeląg w swoim artykule omawia portrety dusznickich papierników. Wywód pozwala poznać wiele istotnych szczegółów z życia dawnych właścicieli dusznickiego młyna, co ma dla nas szczególnie duże znaczenie. Trzeci tekst, opracowany przez Macieja Szymczyka, dotyczy dziejów fabryki papieru w Młynowie nieopodal Kłodzka. Ten znajdujący się dziś w ruinie zakład niegdyś był jednym z ważniejszych producentów papieru na Śląsku. Kolejne artykuły dotyczą dziejów Dusznik-Zdroju. Ewa Grochowska omawia pomnik maryjny z dusznickiego rynku, a Marcin Dziedzic i Waldemar Zieliński zapraszają na wędrówkę po dziejach fotografii w Dusznikach-Zdroju, przybliżając sylwetki fotografów profesjonalistów działających w naszej miejscowości przed 1945 r.

W kolejnych działach pisma znalazło się opracowanie materiałów archiwalnych, relacje i wspomnienia oraz kronika Muzeum Papiernictwa z najważniejszymi wydarzeniami z 2015 r.

Wydanie X tomu zostało dofinansowane przez Gminę Duszniki-Zdrój. Dziękując władzom miasta za wsparcie naszych działań, wyrażamy nadzieję na dalsze zaangażowanie w realizację muzealnych projektów.


 

ODSZEDŁ ANDRZEJ BRZOMIŃSKI

Z żalem informujemy, że w wieku 65 lat zmarł Andrzej Brzomiński – członek Rady Muzeum Papiernictwa z ramienia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Andrzej Brzomiński związany z PWPW od ponad 46 lat, uznawany był za jednego z najwybitniejszy w Europie specjalistów w zakresie produkcji papierów zabezpieczonych. W latach 1997-2014 pełnił funkcję Dyrektora Papierni w PWPW, w latach 2014-2016 Doradcy Dyrektora Pionu Banknotów i Druków Zabezpieczonych ds. papierniczych, a od lipca 2016 rok zajmował stanowisko Doradcy Zarządu PWPW ds. papierniczych.

Muzeum Papiernictwa zawdzięcza Andrzejowi Brzomińskiemu rozwój kolekcji arkuszy ze współczesnymi wielotonowymi filigranami będącymi ozdobą ekspozycji stałej oraz wielu wystaw czasowych.


 

DŁUŻEJ PODCZAS FERII ZIMOWYCH!

Już od 16 stycznia możliwość własnoręcznego wykonania kartki papieru stanie się dostępna również dla miłośników zimowych szaleństw na stoku.

Specjalnie dla nich wydłużyliśmy godziny otwarcia Muzeum Papiernictwa: poniedziałek – piątek od 9:00 do 18:00, soboty od 9:00 do 17:00, niedziele od 9:00 do 15:00. Warsztaty odbywają się od poniedziałku do soboty, ostatnie – na godzinę przed zamknięciem Muzeum. Ponadto udostępniamy zwiedzającym dwie wystawy czasowe: polsko-hiszpańską sztuki papieru „PaperK” oraz instalację autorstwa prof. Jerzego Olka „Druga strona”.


PAPIEROWE SERDUSZKA DLA WOŚP

Muzeum Papiernictwa tradycyjnie już przyłączyło się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, w niedzielę 15 stycznia zorganizowaliśmy czerpanie czerwonych papierowych serduszek. Chętnych na samodzielne wykonanie kartki w takiej formie nie brakowało. Warsztaty były bezpłatne, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można było przekazać do orkiestrowej skarbonki. Efekt zbiórki: 637,11 zł. Dziękujemy darczyńcom!


WSPARŁO NAS MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Muzeum Papiernictwa dotację w kwocie 150 tys. zł netto. Pieniądze przeznaczone są na zakup mebli biurowych oraz doposażenie pracowni digitalizacji.

„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej” jest częścią szerszego zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Etap IV”  realizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury – priorytet I Infrastruktura kultury”.

Zakończona w ub. roku przebudowa budynku suszarni oznacza nie tylko planowane na br. otwarcie nowych wystaw i pracowni warsztatowej, ale również powrót pracowników z pomieszczeń tymczasowych do ich właściwych biur (na zdjęciach). Pieniądze z MKiDN pomogą w tych biur wyposażeniu. Część środków przeznaczona jest na zakup sprzętu fotograficznego, który wypełni luki w dotychczasowym wyposażeniu pracowni digitalizacji. To elementy m.in. systemu oświetleniowego oraz obiektywy.

Realizacja projektu ma na celu usprawnić i ułatwić pracę zatrudnionemu personelowi oraz wydatnie wpłynąć na proces zarządzania jednostką, co przyczyni się do podniesienia standardów użytkowych i poziomu usług oferowanych przez naszą instytucję na rynku sektora kulturalnego. Natomiast doposażenie pracowni fotograficznej pozwoli na kontynuację digitalizacji zbiorów na znacznie wyższym poziomie oraz ułatwi realizację działań promocyjnych i czynności związanych z prowadzeniem bieżącej dokumentacji z działalności instytucji.