Aktualności

„MISTRZ I UCZEŃ” – FINAŁ REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ W MUZEUM PAPIERNICTWA / 30.09.2016

Jak prezentuje się sztuka papieru w nowoczesnej odsłonie? W ostatni dzień września zapraszamy do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju na finał rezydencji artystycznej „Mistrz i Uczeń”. Przez cały miesiąc dwie wyjątkowe artystki – Magda Soboń (w roli Mistrza) i Barbara Mydlak (w roli Ucznia) były goszczone przez Muzeum oraz Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro – Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. 30 września o 16:00 będzie można zobaczyć efekty wspólnej pracy artystek.

 Idea

Artystki zostały wybrane spośród pracowników i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, z którą współpracuje Muzeum Papiernictwa. W trakcie swojej rezydencji Magda Soboń i Barbara Mydlak miały okazję korzystać z czerpalni papieru oraz pomocy wykwalifikowanych pracowników. Wszystkie dzieła zostały przygotowane na oczach zwiedzających, przez co również goście Muzeum  stali  się świadkami procesu twórczego.

Rezydentki

Występująca w roli Mistrza Magda Soboń wiąże swoje działania twórcze z dźwiękiem, który towarzyszy procesowi wytwarzania papieru ręcznie czerpanego, jego „narodzinom”. Inspiracją dla jej pracy są wszystkie odgłosy czerpalni: rytm kapiącej wody, dźwięki prasy bądź maszyn do rozdrabniania masy celulozowej, ale też odgłosy rzeki płynącej przy Muzeum. Efektem pracy rezydencyjnej będą realizacje o charakterze przestrzennym, w formie wyjściowej nawiązujące do kształtu tuby.

 

Barbara Mydlak, czyli Uczeń,  podczas rezydencji w Muzeum kontynuowała swoje poszukiwania i eksperymenty. Intrygują ją zmiany związane z okresową odnową świata, tajemnica narodzin, śmierci i odrodzenia, jaką można zaobserwować w rytmie przyrody. Nieskończone powtarzanie tego samego cyklu, podobne do tego, w jaki sposób powstają prace z papieru. Inspiracją dla jej pracy rezydencyjnej stały się formy skalne, które ujrzała podczas wędrówki po Górach Stołowych. Jej przełożone na formę plastyczną wrażenia będzie można zobaczyć w trakcie finału rezydencji.

 CO? „Mistrz i Uczeń” – finał rezydencji artystycznej

GDZIE? Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju,

KIEDY? Piątek, 30 września, 16:00

Wstęp wolny

„Mistrz i Uczeń” to projekt realizowany przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, we współpracy z Programem Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, będącym częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinasowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji: www.wroclaw2016.pl/rezydencjewww.muzeumpapiernictwa.pl.


MUZEUM PAPIERNICTWA MIEJSCEM SPOTKAŃ MŁODYCH DUSZNICZAN

Od początku stycznia 2016 roku dzieci i młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju uczestniczyły w zajęciach artystycznych realizowanych na terenie dusznickiego Muzeum. Przez ten czas w weekendowe popołudnia budynek XVII-wiecznego młyna papierniczego stawał się miejscem kreatywnych spotkań młodych duszniczan. Pod okiem koordynatora projektu, Doroty Zielińskiej-Pytlowany, młodzi artyści tworzyli barwne kolaże, kompozycje z masy papierniczej oraz książki artystyczne na papierze czerpanym. Spośród powstałych prac wytypowano najciekawsze, które zaprezentowane zostaną na wystawie w Muzeum Papiernictwa. Patronat honorowy nad ekspozycją objął Burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski. Wernisaż wystawy odbędzie się 5 października o godz. 13.00.

Jakie będą dalsze losy ekspozycji? Po 11 grudnia trafi ona na Oddział Medycyny Paliatywnej i Oddział Chirurgii Plastycznej dla Dzieci w Polanicy-Zdroju. Wybrane prace ozdobią ściany tych pomieszczeń.


NA SZLAKU WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA - RAZEM DO UNESCO

„Na szlaku wspólnego dziedzictwa” – to tytuł projektu realizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz papiernię w czeskich Velkých Losinách. W jego ramach planowana jest konferencja w Dusznikach (6 PAŹDZIERNIKA), wizyta studyjna w Velkých Losinách (7 PAŹDZIERNIKA)oraz opracowanie i wydanie folderu. Działania te mają promować wspólne wpisanie obu zabytkowych młynów papierniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Byłby to pierwszy polsko-czeski wpis transgraniczny.

Konferencja „Na szlaku wspólnego dziedzictwa”

 Miejsce: Hotel Impresja Duszniki-Zdrój, ul. Zielona 19

Organizator: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM

Współorganizatorzy: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,
 Ruční papírna z Velké Losiny

Program:

 6 października

Część okolicznościowa 10:00-10:45

 1. Bartosz Bartniczak, Dyrektor EUWT Novum – powitanie zaproszonych gości

 

Goście honorowi:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
Hetman kraju ołomunieckiego  Jiří Rozbořil
 

Przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Bożena Bernatowicz
Konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Brnie
Petr Mrkývka
Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Karfík
 
Konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu Arkadiusz Ignasiak

Część merytoryczna

 Sesja I 10:45-11:30

 1. dr hab. Maciej Szymczyk, Muzeum Papiernictwa, Koncepcja wpisania na listę UNESCO najcenniejszych młynów papierniczych.
 2. Petr Fouček, Ruční papírna vVelkých Losinách, Papírna v Velkých Losinách.
 3. Anna Marconi-Betka, Narodowy Instytut Dziedzictwa – Warszawa, Światowe dziedzictwo UNESCO.

Przerwa kawowa 11:30-12:00

Sesja II 12:00-13:30

 1. dr Grzegorz Grajewski, Narodowy Instytut Dziedzictwa – oddział terenowy we Wrocławiu, Od zabytku architektury do zabytku techniki. Postrzeganie papierni
  w Dusznikach-Zdroju w XIX i XX wieku.
 2. Danuše Chromková, Ruční papírna vVelkých Losinách, Mistrz – produkcja ręcznego papieru.
 3. prof. dr hab. Rafał Eysymontt, Uniwersytet Wrocławski, Papiernia dusznicka, architektura, dzieje, analogie, wartości.
 4. Anna Fortuna Marek, Narodowy Instytut Dziedzictwa – oddział terenowy
  w Rzeszowie, Analiza wartości papierni w Dusznikach-Zdroju jako punkt wyjścia do planu zarządzania.
 5. Joanna Seredyńska, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, System gaszenia mgłą jako zabezpieczenie historycznego młyna papierniczego.

Obiad 14:00-15:00

Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa 15:30-17:00

Kolacja 19:00

7        października Velké Losiny

8:00-9:00              śniadanie

9:00-11:00            przejazd do Velkých Losin

11:00-13:30          zwiedzanie papierni w Velkich Losinach

13:00                     podsumowanie konferencji – dyrektor i wicedyrektor EUWT

13:30                     obiad


NAGRODA KULTURALNA ŚLĄSKA DLA MUZEUM PAPIERNICTWA

W sobotę 24 września, Muzeum Papiernictwa zostało uhonorowane międzynarodową Nagrodą Kulturalną Śląska „Silesia”. Decyzję o wyróżnieniu dusznickiego muzeum podjęło polsko-niemieckie jury, w którym zasiadają przedstawiciele Rządu Dolnej Saksonii (kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec), Urzędu Marszałkowskiego oraz polskich i niemieckich placówek dyplomatycznych.

Nagroda ma już czterdziestoletnią historię. Ustanowił ją w 1977 r. Rząd Dolnej Saksonii – kraju związkowym, w którym osiedliło się najwięcej Niemców wyjeżdzających po II wojnie światowej ze Śląska. Miał to być symbol więzi łączącej Dolną Saksonię ze Ślązakami żyjącymi w Republice Federalnej Niemiec. W ten sposób wyróżniano twórców pochodzących ze Śląska lub tworzących dzieła dotyczące tego regionu w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych i muzyki.

Od 1993 r. na mocy porozumień polskich i niemieckich regionów, Nagroda Kulturalna Śląska stała się wspólnym przedsięwzięciem dolnośląsko-dolnosaksońskim. Obecnie z niemieckiej strony organizuje ją Rząd Dolnej Saksonii a ze strony polskiej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Każdego roku przyznawane są dwie nagrody indywidualne za osiągnięcia odnoszące się do Śląska oraz nagrody specjalne – dla instytucji za działania w sferze dialogu pomiędzy Polską a Niemcami oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na Śląsku. Dotąd laureatami byli m.in. poeta Tadeusz Różewicz, pisarka Olga Tokarczuk, filolog prof. Jan Miodek, historyk prof. Arno Herzig. W 2016 r. nagroda wręczana jest już 40. raz.

Muzeum Papiernictwa zostało uhonorowane za ochronę historycznego młyna papierniczego – jednego z najcenniejszych zabytków na Dolnym Śląsku, jak też za liczne przedsięwzięcia realizowane przez naszą instytucję w celu upowszechniania kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Jury wysoko oceniło realizowane przez muzeum badania i popularyzowanie dziejów śląskiego papiernictwa. Podczas uroczystej gali we wrocławskiej operze laudację na cześć Muzeum Papiernictwa wygłosił prof. Arno Herzig – niemiecki historyk urodzony na ziemi kłodzkiej, a w imieniu muzeum nagrodę odbebrał dyrektor instytucji Maciej Szymczyk.

W tegorocznej uroczystości wzięło udział ok. 350 osób z Niemiec i Polski. Oprócz uroczystej gali, w programie imprezy znalazł się również wyjazd do Dusznik-Zdroju w celu obejrzenia młyna i prezentowanych w nim ekspozycji. Wizyta gości została zaplanowana na 25 września.

Materialnym wymiarem „Silesii” jest statuetka wykonana przez wrocławskiego artystę Stanisława Wysockiego, ufundowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Rząd Dolnej Saksonii.

Pomimo materialnego wymiaru, wyróżnienie ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe. Umacnia pozycję Muzeum Papiernictwa na mapie kulturalnej Dolnego Śląska i zwraca uwagę środowisk międzynarodowych na młyn papierniczy. Nagroda przyznana naszemu muzeum świadczy o tym, że historyczna papiernia cieszy się coraz szerszym uznaniem. Dzięki temu wzrastają jej szanse na wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.


WYSTAWA DZIEJE PAPIERU I PAPIERNICTWA W 2016

Miło nam poinformować, iż nasza wystawa wędrująca Dzieje papieru i papiernictwa cieszy się nadal dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z firmą International Paper w Kwidzynie. Popularyzuje ona wiedzę o historii papieru jak również o technice jego produkcji. Ekspozycji towarzyszą warsztaty czerpania papieru oraz prelekcje poświęcone dziejom papiernictwa światowego i polskiego. W bieżącym roku wystawa prezentowana była w Bibliotece Miejskiej w Bielawie (do końca kwietnia), w Muzeum Saturn w Czeladzi (maj-sierpień), a od 8 września do końca października obejrzeć ją można w Muzeum Regionalnym w Radomsku. W następnych miesiącach wystawa zawita do muzeów w Jaworznie, w Skarżysku - Kamiennej i w Łomży.


NI MA JAK LWÓW!

 – o słuszności słów popularnej  kresowej piosenki przekonywaliśmy się uczestnicząc  w pierwszych Dniach Dolnego Śląska we Lwowie (15-18 września). Na Ukrainę oczywiście nie mogliśmy nie zabrać ze sobą naszego mobilnego stanowiska do czerpania papieru. Przygotowaliśmy ponadto ulotki informacyjne w języku ukraińskim i pokazaliśmy mini-wystawę planszową o naszym młynie papierniczym.

Dni zorganizował Dolnośląski Urząd Marszałkowski we współpracy z Konsulatem Polskim we Lwowie, Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Filharmonią Jeleniogórską i wrocławskim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Misji promocyjnej przewodził wicemarszałek województwa dolnośląskiego Tadeusz Samborski. W programie znalazły się koncerty, wystawy, konferencja naukowa oraz dwudniowa prezentacja naszego regionu na lwowskim Rynku. Prezentacja jak najbardziej żywa, bowiem pod trzema namiotami odbywały się dostępne dla wszystkich warsztaty: Huta Julia zaoferowała grawerowanie na dolnośląskim szkle, Zakłady Ceramiczne Bolesławiec – zdobienie ceramiki, a Muzeum Papiernictwa – czerpanie papieru. Grały, śpiewały i tańczyły zespoły folklorystyczne „Warzęgowianie” oraz „Wrocławianie”.

Lwowska starówka urzekła nas swoim pięknem. Nic dziwnego, że zapełniają ją tłumy. Liczni goście naszego stoiska wyczerpali setki arkuszy papieru ze znakiem wodnym. Było wśród nich bardzo wielu polskich turystów z całego kraju i sporo miejscowych Polaków.


 

 

WEEKEND ZA PÓŁ CENY!

W dniach 24-25 września ceny biletów wstępu na wystawy stałe i czasowe Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju obniżone zostały o połowę. Promocja obejmowała również bilet na warsztaty papiernicze, w ramach którego można było wykonać kartki: ze znakiem wodnym, kolorową z komponentami roślinnymi oraz z odbiciem swojej dłoni w masie papierniczej. Proponowane atrakcje były wynikiem włączenia się Muzeum Papiernictwa w inicjatywę „Polska. Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”. Jej organizatorem było Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 


EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W DUSZNIKACH ZDROJU

W ramach kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 10 września (sobota) zorganizowaliśmy spacer dla miłośników historii i zabytków. O godz. 15:00 spotykaliśmy się przy dusznickim ratuszu i wraz z Edytą Berczyńską-Małysiak, przewodniczką turystyczną, ruszyliśmy w krótką trasę. Najpierw poznawaliśmy zabytki Rynku, potem zajrzeliśmy do kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła z wyjątkową amboną w kształcie wieloryba. Celem był oczywiście nasz zabytkowy młyn papierniczy, gdzie m.in. została zaprezentowana unikatowa polichromia z XVII-XIX w. oraz… tajemnicza rzeźba na muzealnym dziedzińcu.

W tej bezpłatnej imprezie wzięło udział ok. 30 osób.