Aktualności

FESTIWAL NOWEJ SZTUKI LABIRYNT

Muzeum Papiernictwa bierze udział w siódmej edycji Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT. W tym roku odbywa się on w Słubicach (i Frankfurcie nad Odrą) w dniach 28-30 października pod hasłem „Modyfikacje i reinterpretacje”.

Organizatorzy piszą: „Żyjemy w kulturze kopii i reprodukcji. Wielu współczesnych artystów robi swoje warianty tego, co już w sztuce istnieje. Picasso np. wykonał liczne reinterpretacje obrazu „Las Meninas” Velasqueza, a niedawno grupa artystów inspirując się Marcelem Duchampem zrealizowała projekt „Weneckie linie” pokazywany m.in. w Galerii OKNO. W założeniu programowym tegorocznego festiwalu chodzi głównie o odniesienie się do tego, co w kulturze, architekturze i sztuce już jest, o nowe widzenie dawnych rzeczy, ale i powstałych obecnie. Może to też być reinterpretacja własnego dzieła, nowy jego wariant.
Podczas tej edycji festiwalu zaprosimy więc Państwa do podróży po sztuce współczesnej z odniesieniami i cytatami przeszłości. Czy pojawiające się stwierdzenie, że w sztuce wszystko już było, jest ograniczeniem, czy wyzwala nowe potencjały kreacji i interpretacji? Podążając w labiryncie sztuki spróbujemy wspólnie odpowiedzieć na to pytanie. Mamy również nadzieję, że na słubicko-frankfurckim festiwalu pojawią się realizacje, które w przyszłości zainspirują nowe pokolenia.”
Podczas festiwalu zaprezentowana będzie wystawa „Nowy q-bis-m, czyli pikselandia”, zrealizowana dzięki wieloletniej współpracy Muzeum Papiernictwa z prof. Jerzym Olkiem, która swoją premierę miała w Muzeum Papiernictwa. Nie zabraknie tam również naszych warsztatów czerpania papieru.

NA SZLAKU WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA - RAZEM DO UNESCO

„Na szlaku wspólnego dziedzictwa” – to tytuł projektu zrealizowanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz papiernię w czeskich Velkých Losinách.

Projekt jest związany z planami wspólnego wpisania obu zabytkowych młynów papierniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W jego ramach odbyła się konferencja w Dusznikach oraz wizyta studyjna w papierni w Velkých Losinách. Ponadto ukazał się folder o obu papierniach z tekstami w językach polskim, czeskim i angielskim.

 

Czytaj więcej: NA SZLAKU WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA - RAZEM DO UNESCO

MUZEUM PAPIERNICTWA MIEJSCEM SPOTKAŃ MŁODYCH DUSZNICZAN

Od początku stycznia 2016 roku dzieci i młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju uczestniczyły w zajęciach artystycznych realizowanych na terenie Muzeum Papiernictwa. W tym okresie budynek XVII-wiecznego młyna papierniczego stawał się miejscem kreatywnych spotkań młodych duszniczan. Pod okiem koordynatora projektu, Doroty Zielińskiej-Pytlowany, młodzi artyści tworzyli barwne kolaże, kompozycje z masy papierniczej oraz książki artystyczne na papierze czerpanym. Spośród powstałych prac wytypowano najciekawsze, które prezentujemy w dusznickim Muzeum do 11 grudnia. Po tym czasie ekspozycja ozdobi ściany pomieszczeń Oddziału Medycyny Paliatywnej i Oddziału Chirurgii Plastycznej dla Dzieci w Polanicy-Zdroju.

Wernisaż wystawy uświetnił występ chóru „Tarantella” prowadzony przez Panią Agnieszkę Gbyl.

Patronat honorowy nad ekspozycją objął Burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski.

 


Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie kompleksowe podłóg drewnianych w pomieszczeniach budynku suszarni

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie kompleksowe podłóg drewnianych w pomieszczeniach budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, w związku  z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z dotychczasowym Wykonawcą w tym zakresie” – Nr ref. DN-061-51/2013/PN5

Zawiadomienia o wyniku postępowania

 

„MISTRZ I UCZEŃ” – FINAŁ REZYDENCJI ARTYSTYCZNEJ W MUZEUM PAPIERNICTWA / 30.09.2016

Jak prezentuje się sztuka papieru w nowoczesnej odsłonie? W ostatni dzień września w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju odbył się finał rezydencji artystycznej „Mistrz i Uczeń”. Przez cały miesiąc dwie wyjątkowe artystki – Magdalena Soboń (w roli Mistrza) i Barbara Mydlak (w roli Ucznia) były goszczone przez Muzeum oraz Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro – Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016.

 Idea

Artystki zostały wybrane spośród pracowników i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, z którą współpracuje Muzeum Papiernictwa. W trakcie swojej rezydencji Magda Soboń i Barbara Mydlak miały okazję korzystać z czerpalni papieru oraz pomocy wykwalifikowanych pracowników. Wszystkie dzieła zostały przygotowane na oczach zwiedzających, przez co również goście Muzeum  stali  się świadkami procesu twórczego.

Rezydentki

Występująca w roli Mistrza Magdalena Soboń wiązała swoje działania twórcze z dźwiękiem, który towarzyszył procesowi wytwarzania papieru ręcznie czerpanego, jego „narodzinom”. Inspiracją dla jej pracy były wszystkie odgłosy czerpalni: rytm kapiącej wody, dźwięki prasy bądź maszyn do rozdrabniania masy celulozowej, ale też odgłosy rzeki płynącej przy Muzeum. Efektem pracy rezydencyjnej są realizacje o charakterze przestrzennym, w formie wyjściowej nawiązujące do kształtu tuby.

 

Barbara Mydlak, czyli Uczeń,  podczas rezydencji w Muzeum kontynuowała swoje poszukiwania i eksperymenty. Intrygowały ją zmiany związane z okresową odnową świata, tajemnica narodzin, śmierci i odrodzenia, jaką można zaobserwować w rytmie przyrody. Nieskończone powtarzanie tego samego cyklu, podobne do tego, w jaki sposób powstają prace z papieru. Inspiracją dla jej pracy rezydencyjnej stały się formy skalne, które ujrzała podczas wędrówki po Górach Stołowych. Jej przełożone na formę plastyczną wrażenia będzie można zobaczyć w trakcie finału rezydencji.

„Mistrz i Uczeń” to projekt realizowany przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, we współpracy z Programem Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro, będącym częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinasowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji: www.wroclaw2016.pl/rezydencjewww.muzeumpapiernictwa.pl.


_

NAGRODA KULTURALNA ŚLĄSKA DLA MUZEUM PAPIERNICTWA

W sobotę 24 września, Muzeum Papiernictwa zostało uhonorowane międzynarodową Nagrodą Kulturalną Śląska „Silesia”. Decyzję o wyróżnieniu dusznickiego muzeum podjęło polsko-niemieckie jury, w którym zasiadają przedstawiciele Rządu Dolnej Saksonii (kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec), Urzędu Marszałkowskiego oraz polskich i niemieckich placówek dyplomatycznych.

Nagroda ma już czterdziestoletnią historię. Ustanowił ją w 1977 r. Rząd Dolnej Saksonii – kraju związkowym, w którym osiedliło się najwięcej Niemców wyjeżdzających po II wojnie światowej ze Śląska. Miał to być symbol więzi łączącej Dolną Saksonię ze Ślązakami żyjącymi w Republice Federalnej Niemiec. W ten sposób wyróżniano twórców pochodzących ze Śląska lub tworzących dzieła dotyczące tego regionu w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych i muzyki.

Od 1993 r. na mocy porozumień polskich i niemieckich regionów, Nagroda Kulturalna Śląska stała się wspólnym przedsięwzięciem dolnośląsko-dolnosaksońskim. Obecnie z niemieckiej strony organizuje ją Rząd Dolnej Saksonii a ze strony polskiej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Każdego roku przyznawane są dwie nagrody indywidualne za osiągnięcia odnoszące się do Śląska oraz nagrody specjalne – dla instytucji za działania w sferze dialogu pomiędzy Polską a Niemcami oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na Śląsku. Dotąd laureatami byli m.in. poeta Tadeusz Różewicz, pisarka Olga Tokarczuk, filolog prof. Jan Miodek, historyk prof. Arno Herzig. W 2016 r. nagroda wręczana jest już 40. raz.

Muzeum Papiernictwa zostało uhonorowane za ochronę historycznego młyna papierniczego – jednego z najcenniejszych zabytków na Dolnym Śląsku, jak też za liczne przedsięwzięcia realizowane przez naszą instytucję w celu upowszechniania kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Jury wysoko oceniło realizowane przez muzeum badania i popularyzowanie dziejów śląskiego papiernictwa. Podczas uroczystej gali we wrocławskiej operze laudację na cześć Muzeum Papiernictwa wygłosił prof. Arno Herzig – niemiecki historyk urodzony na ziemi kłodzkiej, a w imieniu muzeum nagrodę odbebrał dyrektor instytucji Maciej Szymczyk.

W tegorocznej uroczystości wzięło udział ok. 350 osób z Niemiec i Polski. Oprócz uroczystej gali, w programie imprezy znalazł się również wyjazd do Dusznik-Zdroju w celu obejrzenia młyna i prezentowanych w nim ekspozycji. Wizyta gości została zaplanowana na 25 września.

Materialnym wymiarem „Silesii” jest statuetka wykonana przez wrocławskiego artystę Stanisława Wysockiego, ufundowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Rząd Dolnej Saksonii.

Pomimo materialnego wymiaru, wyróżnienie ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe. Umacnia pozycję Muzeum Papiernictwa na mapie kulturalnej Dolnego Śląska i zwraca uwagę środowisk międzynarodowych na młyn papierniczy. Nagroda przyznana naszemu muzeum świadczy o tym, że historyczna papiernia cieszy się coraz szerszym uznaniem. Dzięki temu wzrastają jej szanse na wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO.